Odlomak

Од најбитнијих друштвених институција, била је веома дуго ван интересовања научника. Због тога што је она веома близу, сматрало се да ту нема шта ни да се истражује – да је све познато. Други теоретичари су казивали да се она веома споро развија. Тек у XIX веку, с крупним класним друштвеним процесима отворен је нови пут развоја и еволуције породице. Долази до преламања у њој, у породичним односима – то је навело неколико истраживача, социолошки окренутих, да се баве питањима породице. Дошло је до низа теорија, а најзначајније су: идеалистичка, традиционална, утопистичка, еволуционистичка, и анархистичка. И данас, иако је социологија породице – још увек има доста неусклађености, противречности и разних прилаза и схватања о појму, настанку, функцији и перспективи породице. Било је заблуда о пореклу породице, постојала су схватања, данас напуштена, да моногамна породица преласком на ћелију друштва – из које настају род, племе, народ, нација. (Овоме последњем ставу су се супротставили теоретичари).

Појам породице

Породица је специфична друствена група којој човек живи задобољавајући неке од својих најбитнијих потреба и формира се као личност. Она је једна од најсложенијих, најстаријих и најтрајнијих друштвених група и има веома значајну улогу у развоју човека, али и друштва уопште. Пошто захтева веома различите стране људског живота, постоје различита одређења појма породице, од филозофских, социолошких, психолошких, васпитних, социјалних, па до економских и правних.
У најширем смислу појам породица се одређује као нераздвојна целина особа повезаних браком или усвајањем. У ужем смислу појам породица означава родбинско повезане особе које живе под истим кровом, а у најужем смислу оца, мајку и децу.

Породица се обично дефинише према функцијама. У стручној литератури се најчешће помињу биолошко-сексуална и емотивна функција, репродуктивна функција, економска функција, функција пружања заштите, васпитна и образовна функција.

Иако је кроз историју породица мењала своје облике и функције, најчешће се истиче да настаје као друштвено санкционисана веза између мушкарца и жене и њихове рођене или усвојене деце и представља основу за социјално формирање личности и развој личних карактеристика. Али, без обзира што су се функције породице промениле, она је остала важна друштвена институција која има велику улогу у животу сваког појединца и у сваком друштвеном систему.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Komentari