Odlomak

INFORMACIJSKI SUSTAV : Indeks-sekvencijalna metoda. Postojeća sekvencijalna struktura nadograđena je indeksnom strukturom. Podatku je moguće pristupiti direktno. Postoje dva preduvjeta: različitost definicije sloga i neposredan pristup memoriji

ELEMENTI IS-a:hardware – računalne komponente,software – programi ,lifeware – korisnike programa, ljude, orgware – organizaciju i organizacijska pravila za komunikaciju,netware – omreženje poslovnih partnera

BIT – Najmanja logička jedinica koja postoji na fizičkoj razini. Bit može primiti dva moguća stanja: 1 (true, upaljeno), 0 (false, ugašeno).
BAJT -predstavlja nakupinu od 8 bitova. Bajt je najmanja logička jedinica koja može biti fizički zapisana, a nosi semantičku vrijednost.
POLJE – Skup više bajtova koji čine jednu cjelinu. Polje predstavlja skup specijalno odabranih znakova koji daju svojstvo (atribuciju) nekoj pojavi.
SLOG – Skup više različitih polja koja zajednički opisuju jednu pojavu. On predstavlja najmanju sliku objektivne stvarnosti zapisane u računalu.
DATOTEKA – Skup istovrsnih slogova koji zajedno čine i definiraju tip pojave. U datoteci se nalaze samo slogovi iste vrste.
BAZA PODATAKA – Organizirana, povezana, elektronička biblioteka datoteka. Baza podataka sastoji se od više različitih datoteka koje su na logičkoj razini na neki način povezane.
DATOTEČNA ORGANIZIRANOST – postoje dva temeljna tipa datotečne organiziranosti:

1. slijedna – slogovi su zapisani jedan iz drugoga, time se slijedi fiziĉka struktura medija
2. direktna – zapisi su smješteni na medij, a dohvat slogova ne ovisi o smještaju datoteke i redoslijedu nizanja slogova.
Organiziranje podataka podrazumijeva sljedeće aktivnosti:

– osiguranje memorijskog prostora za fizički smještaj podataka

– stvaranje sheme strukture podataka

– dodavanje novih podataka u definiranu strukturu

– pronalaženje (rudarenje) podataka

– izmjena postojećih podataka

– brisanje postojećih podataka.

Prikazani zahtjevi za organizaciju podataka na fizičkoj razini provode se sljedećim metodama:

1. sekvencijalna metoda – SAM

2. indeks-sekvencijalna metoda – ISAM

3. direktna metoda – DAM

SAM – podaci se zapisuju redom jedan iza drugoga onim redoslijedom kojim se unose. Kada slogovi nisu memorirani na uzastopnim adresama, tada se oni međusobno povezuju pokazivačima.
Prednosti sekvencijalne metode: najbolje iskorišten prostor na nosiocu podataka, nema ograničenja u veličini datoteke, programiranje obrade je vrlo jednostavno, obrada je brza i ekonomična kad se izvršava na više slogova.
Nedostaci sekvencijalne metode: pretraživanje svih slogova koji se nalaze ispred sloga koji se traži, ograničenost obrade samo na serijski način.
ISAM – nastala je na bazi SAM metode s ciljem da poboljša njezina svojstva.Nadograđena je indeksnom strukturom. Podatku je moguće pristupiti direktno. Zapisivanje podataka provodi se jednako kao i kod SAM metode, samo što se istovremeno uz zapisivanje podataka izvodi i zapisivanje tablice indeksa. Tablica indeksa sastoji se od dva stupca: stupac s ključevima i stupac s adresama slogova. Velika prednost ISAM metode je u tome što je moguće vrlo brzo pristupiti podacima zahvaljujući ključu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Sustavi baza podataka -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Informacione tehnologije
  • Hrvatska,  Rijeka,  UNIVERZITET U RIJECI Informatički fakultet   Veleučilište

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari