Odlomak

Lingvistika i etimologija ukazuje da je reč „banka“ korišćena tokom više od 2000 godina postojanja u značenju „klupa“ ili „pult za promnu novca“, što samo potvrđuje da je menjački posao među prvim poslovima karakterističnim za banku.
Istorija bankarstva usko je povezana sa istorijom novca. Geneza bankarstva proistekla je iz razvoja bankarskih poslova, pre svih depozitnih i kreditnih poslova, koji određuju osnovnu institucionalnu funkciju banke kao novčanog preduzeća.
Kreditni, menjački i založni poslovi postajali su već u starom veku kod starih Sumera, Asiraca, u Vavilonu, na Kipru, kod Egipćana i starih Grka. Ove aktivnosti su bile vezane za religiozne gramove antičkog sveta, što je sa svoje strane doprinosilo razvoju trgovine i poljoprivrede.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari