Odlomak

OPŠTE
Ovim smjernicama propisuju se vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje saobraćajnih znakova i saobraćajne opreme na javnim putevima (u nastavku teksta putevi).
Saobraćajna signalizacija i saobraćajna oprema na putevima iz prethodnog stava upotrebljava se i na nekategoriziranim putevima datim na upotrebu za putni saobraćaj. Saobraćajnu signalizaciju i saobraćajnu opremu na putevima sačinjavaju:
Saobraćajni znakovi, koji su:

 •  znakovi opasnosti,
 •  znakovi izričite odredbe,
 •  znakovi obavještenja
 •  dodatne table, koje preciznije određuju značenje znaka, kojem su dodate i sastavnisu dio znaka pored kojeg se nalaze,
 •  oznake na kolovozu i drugim saobraćajnim površinama,
 •  drugi znaci za označavanje radova, drugih prepreka i oštećenja kolovoza,
 •  svjetlosni saobraćajni znakovi i svjetlosne oznake,
 •  znakovi sa promjenjljivim sadržajem,
 •  trioptan (trostrana piramida) na kojoj mogu biti prikazani znakovi za opasnost,znakovi izričite odredbe i znakovi za obavještavanje. Oblik znaka za obavještavanje u tom slučaju može biti prilagođen površini triopana. Policija smije upotrebljavati triopan i za saopštavanje hitnih obavještenja učesnicima u putnom saobraćaju.

Turistička i druga obavještajna signalizacija, koje čine:

 •  znakovi za obavještavanje o kulturnim, istorijskim i prirodnim znamenitostima ispomenicima,
 •  znakovi za obavještavanje o smjeru u kojem se nalaze kulturne, istorijske iprirodne znamenitosti i spomenici, te važniji objekti i postrojenja unutar područjaznamenitosti ili naselja,
 •  znakovi za izraz dobrodošlice na ulazu u državu, region, pokrajinu, opštinu ilinaselja,
 •  znakovi za pružanje saobraćajnih, turističkih i drugih informacija na saobraćajnimpovršinama izvan kolovoza puta (odmorišta, parkirališta) i na drugim površinamauz put, koje su određene za obavljanje pratećih aktivnosti pored puta.

Saobraćajna oprema na putevima (u nastavku teksta saobraćajna oprema), koju čine:

 •  oprema za označavanje blizine ivice kolovoza odnosno ivice saobraćajne ili trake zaspora vozila odnosno zaustavljanje,
 •  oprema za regulisanje i kanalisanje saobraćaja na području radova na putu, drugihprepreka i oštećenja kolovoza,
 •  sigurnostne ograde,
 •  zaštitne ograde,
 •  montažne fizičke prepreke za usporavanje saobraćaja na putu – ležeći policajci,
 •  ublaživači sudara,
 •  ograde za pješake,
 •  rampe i polurampe,
 •  oprema za naglašavanje toka autoputa ili brzog puta na području rascjepa,
 •  saobraćajna ogledala
 •  oprema protiv zasljepljivanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese