Odlomak

U V O D
U specijalizovana akcionarska društva u skladu sa odredbama zakona o privrednim društvima i drugim pozitivno-pravnim propisima svrstavaju se:

Poslovne banke – finansijska organizacija koja se osniva u formi akcionarskog društva. Mogu je osnivati domaća i strana pravna i fizička lica. Zakonom je određen minimalni broj osnivača. Pravni osnov koji predstavlja formalni uslov za osnivanje banke je ugovor o osnivanju. Pored ovog, osnivači moraju obezbediti i materijalni uslov – sredstva neophodna za početak rada banke kao njen osnovni kapital. Neophodan uslov za osnivanje banke je i dozvola za rad banke. Banka stiče svojstvo pravnog lica upisom u sudski registar.

Akcionarska društva za organozovanje trgovine hartijama od vrednosti – berze hartija od vrednosti, akcionarska društva za organizovanje vanberzanske trgovine hartijama od vrednosti. Berza je privredni subjekt, specijalizovano tržište na kome se okupljaju njeni članovi ili njihovi posrednici da bi zaključili određene poslove prodaje i kupovine novca, hartija od vrednosti ili robe. Berza je pravno lice.

Brokersko – dilerska društva – pravno lice koje svoju delatnost obavlja na organizovanom tržištu, tj. Tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, koje je dostupno javnosti i na kome se po unapred propisanim pravilima trguje hartijama od vrednosti i drugim finansijskim instrumentima, a koje organizuje organizator tržišta i nad kojim nadzor vrši ovlašćeni državni organ.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima – koriste svoj kapital da bi kupovali i prodavali akcije drugih preduzeća. To su zatvoreni fondovi, jer kada se promeni vrednost osnovnog portfolia akcija, menja se vrednost njihovih akcija.

Centralni registar hartija od vrednosti – predstavlja instituciju čiji je zadatak obezbeđenje uspostavljanja i transfera vlasništva nad hartijama od vrednosti. Centralni registar za hartije od vrednosti sadrži jedinstvenu bazu podataka o izdatim akcijama, kao i promenama tih podataka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese