Odlomak

Stav Islama o pitanju kloniranja
Strah od kloniranja
Kloniranje ljudi nije dozvoljeno
Kloniranje proturijeci zakonu raznovrsnosti
Ostale moguce opasnosti
Kloniranje iskljucuje zakon parnosti
Dva važna zaključka

Nadalje, pitanje nauke u islamu je poput rada, ekonomije, politike i ratovanja, gdje sve to mora da se uskladi sa vjerskim i etickim nacelima i vrijednostima. Islam ne prihvata ideju sekularizacije izmedu navedenih oblasti i vjere i morala, kao što neki kažu: ‘Ostavite nauku slobodnom, ostavite ekonomiju slobodnom, ostavite politiku slobodnom, ostavite rat slobodnim, nemojte s njima miješati vjeru i moral kako bi ih sputali i onemogucili im buduci razvoj, napredak i brže kretanje’. Islam odbacuje takvu ideju jer je ona uništila nauku, ekonomiju i politiku i smatra da sve u covjekovom životu mora biti vodeno vjerskim smjernicama i rijecju vjere, koja je ujedno i Božija rijec, a Božija rijec je uvjek gornja. Stoga je logicno da se rijec covjeka, kao stvorenja, povinuje Božijoj, rijeci Uzvišenog Tvorca. A Božija rijec bila je i uvijek ce biti rijec istine, dobra, pravde i ljepote.

Stav Islama prema kloniranju
Uslovi koje treba ispuniti da bi kloniranje životinja bilo dozvoljeno Kada dobro razmotrimo pitanje kloniranja možemo kazati da je kloniranje u svijetu životinja dozvoljeno uz sljedece uslove: 1. Da u tome bude stvarna korist za covjeka, a ne samo prividna korist za pojedinca
2. Da šteta ne bude veca od koristi. Ljudi su se vec uvjerili, a posebice naucnici, da je u slucaju biljaka lijecenih genetickim inžinjeringom prouzrokovana veca šteta nego korist, što upucuje krik upozorenja diljem svijeta. 3. Da se tim postupkom ne muce same životinje, ili da im se ne nanosi bilo kakva šteta, pa makar i dugorocna, jer je mucenje tih nijemih stvorenja strogo zabranjeno u Allahovoj vjeri.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese