Odlomak

Kao rezultat povećanja kompleksnosti sredine kompanije javlja se potreba za razvojem kompleksnijih menadžmentsistema. Strategijski menadžment prihvataju i praktikuju kompanije koje susuočene sa sve više promjenljivom, turbulentnom i kompleksnomsredinom.
Strategijski menadžment obuhvata sistem korporativnih vrednosti, korporativnukulturu, celi proces upravljanja promenama, zatim vođenje,planiranje, kontrolu i menadžment ljudskihresursa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari