Odlomak

TEORIJSKO ODREĐENJE DRUŠTVA

  • Zagovornici individualističkih socioloških teorija smatraju da društvo ne postoji izvan pojedinca
  • Zagovornici kolektivističkih teorija – klasičnih i delom savremenih funkcionalističkih teorija – smatraju da je društvo samostalan deo stvarnosti, potpuno nezavisan od pojedinaca – društvo je za njih kolektivan organizam
  • Dijalektičko shvatanje društva teži da prevaziđe jaz između individualističkog i kolektivističkog shvatanja društva – pojedinac i društvo su realni entiteti objektivne stvarnosti
  • Ljudsko društvo shvaćeno kao trajna globalna zajednica ljudi ima u sociologiji dva značenja
  • Prema užem i rasprostranjenijem značenju, globalno društvo se shvata kao istorijski konrektna, trajna i relativno samodovoljna ljudska zajednica omeđena određenom užom teritorijom, u čijim okvirima ljudi razvijaju sve neophodne društvene aktivnosti kojima se zadovoljavaju temeljne potrebe svakog pojedinca i cele zajednice
  • Prema širem značenju, globalno društvo se shvata kao univerzalna ljudska zajednica – čovečanstvo

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari