Odlomak

UVOD

Glavni elementi pravnog odnosa jesu subjekti prava. Upravo zbog njih ti odnosi i postoje, i samim tim, zadovoljavaju se interesi jednog od njih ili interesi i jednog i drugog subjekta. Subjeki prava jesu ljudi, pravna lica (drustvene tvorevine) i fizicka lica. U svakom pravnom odnosu postoje najmanje dva pravna subjekta, zato sto nije moguce biti u pravnom odnosu sa samim sobom. Samim tim, subjekt prava moze biti fizicka osoba ili pravna osoba.

Statusno pravo jeste skup pravnih pravila koja se bave pitanjima subjekata prava, posebno njihovog nastanka, prestanka, pravnog polozaja te radne i pravne sposobnosti.

Fizicko lice ili osoba, izraz je koji u pravu oznacava samostalno, individualno ljusko bice. Fizicko lice, u pravnoj nauci je samosvesno ljudsko bice koje je podlozno fizickim zakonima za razliku od pravnog lica. Ljudi postaju fizicki subjekti samim svojim rodjenjem i kao takvi oni ostaju sve do svoje smrti. U pravu, pod fizickim licima podrazumevaju se ljudi koji rodjenjem postaju pravni subjekti i ostaju takvi sve do svoje smrti. U pravu je, pored toga, zasticeno i zaceto dete koje jos uvek nije rodjeno u pogledu prava na nasledjivanje, pod uslovom da se rodi zivo. Pravni interes u odredjenim sutiacijama postoji i da bi se fizicka lica koja su nestala proglase za umrle. Ovakva resenja sadrze samo pretpostavku o smrti, i ukoliko se dokaze suprotno, tj da je lice zivo, ona su nistava.

Pravna i fizicka lica imaju sposobnost da budu subjekti vanaprnicnog postupka, kao i odredjeni oblici udruzivanja koji nemaju svojstvo pravnih lica, a pod istim uslovima pod kojima im se priznaje svojstvo stranke u parnicnom postupku.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Gradjansko procesno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Fakultet za pravne i poslovne studije, Beograd  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese