Odlomak

Tehničko tehnološke karakretistike ekološke bezbijednosti

Uvod
Obzirom na to koliko je danas teško razumjeti sve što se oko nas dešava a tiče se ekološke bezbijednosti, nastao je i ovaj rad, dakle nastojat ćemo na što bolji način da prestavimo ovu problematiku te svojim kolegama probližiti pojmovno što je bolje moguće ovu temu. Svjedoci smo vrtoglavog vremena u kojem svaki dan možemo da na tržištu pronađemo nesto novo kada je tehnika i tehnologija u pitanju. Naime nakon revoluionarnog pocesa zvanog globalizacija dolazimo i do suočavanja sa posledicama novih trendova. Ali prij samog nastavka da objasnimo šta je to utvari globalizacija?
Glbalizacija je najvažnija sila koja mijenja i restrukturira moderna društva i stvara široke socijalne, političke i ekonomske pojave. Globalizacija predstavlja istoriski zaokret koji je promijenio društvo ubrzanim tempom. Postoji mnogo različitih načina za tumačenje ove pojave, što također ukazuje na stav prema njemu. Pristalice globalizacije ističu svoju ulogu u razmjeni informacija, bolje razumijevanje različitih kultura, širenje demokracije, podizanje životnog standarda i tako dalje. Kritičari tvrde da su razvijene zemlje su imale koristi na račun nerazvijenih i da je udio najsiromašnijih ljudi svijeta u globalnoj prihoda u stalnom je opadanju.
Kroz ovaj rad govorićemo konkretno kako je ovaj proces uticao na ekološku bezbijednost uopšte, te na taj način pokušati razumjeti zašto danas imamo toliko mnogo problema i potencijalnih prijetnji koje na okružuju, a na koje ne obraćao tolio paznje. Kako smo već samim odabirom ove teme nastojali da približimo svojim kolegama uzročno posledičnu vezu među onim što se trenutno dešava na našoj ekološkoj sceni i onoga što je dovelo do toga da se to danas više primijeti nego ranije. Ako sebi priznamo da je ljudsi faktor jedan od ključnih razloga zašto nam prijeti globalno zatopljnje, zašto glečeri počinju a se tope, zašo pojedine biljne i životinjske vste izumiru moći ćemo lakše da svoju pažnju usmjeimo na iznalaženje novih rešenja i kodeksa ponašanja da to zaustavio, te da našim budućim naraštajima otavimo zdravu okolinu i prirodu kao nekada davno kad smo mi to naslijedili svojih predaka koji nisu na ovaj način eksploatisli prirone resurse. Naravno to tada nje bilo moguće na načcin kao danas , međutim danas kada nam je sva tehnika i tehnologija naklonnjena morali bismo da se okrenemo i tehničkim i tehnoloskim očuvanjem prirodnog dobra kroz niz aktiviteta a na uštrb prirodnih resursa, koji su nam najveće bogastvo na ovim prostorima u odnosu na zemlje EU, posebno pitka voda i šuma.

1. Pojam i karakteristike ekološke bezbijednosti

Procesi svjetskog značaja koji su datirali u kapitalizmu, socijalizmu, komunizmu, demokratizacijama društva itd, imali su svoje lidere, partije, ideološke vođe, međunarodne subjekte i idejne programe. Ideje proistekle iz ovih procesa poslužile su kao osnova ustava i zakona te temeljnih prinicipa u formiranju državnih sistema i procesa u državi i njenom okruženju u multidržavnoj sredini. Etimološko značenje riječi ekologija (ekosistem) dolazi od grčke riječi „oikos“ (ekos, u značenju kuća, stanište, ambijent, sredina življenja, milje, životna sredina) i latinske riječi „logos“ (nauka, saznanje, znanje), na osnovu čega se ekologija može shvatiti kao nauka o čovjekovoj sredini.
Opšta podjela ekologije se ogleda kroz:
▪ humanu (proučava odnos između čovjeka i životne sredine);
▪ medicinsku (proučava odnos između medicine i životne sredine);
▪ zooekologiju (proučava odnos između životinja i životne sredine);
▪ fitoekologiju (proučava odnos između biljaka i životne sredine);
▪ socioekologiju (proučava odnos između ljudi međusobno i ljudi i životne sredine);
▪ ekologiju šuma (proučava šume sa aspekta životne sredine) i
▪ ekologiju akvatičnog života itd.
Ekologija se različito definiše. U užem smislu se definiše i kao ekonomija okoline, kao naučna disciplina ekonomije koja se bavi ekonomskim aspektom iskorištavanja prirodnih resursa i šteta koje privredne djelatnosti i čovjekova potrošnja mogu nanijeti okolini. Takođe, ona istražuje probleme zavisnosti organizama od fizičkih, klimatskih i geografskih uslova, proučava nastanak biocenoza, tj. autarhičnih životnih zajednica, kao i strukturu i dinamiku ekosistema. Savremena ekologija se bavi i problemima narušavanja ravnoteže u ekosistemu, do kojih dovodi stihijska eksploatacija prirodnih resursa i zagađivanje prirodne sredine. Primjenjena ekologija izučava ne samo štetne poremećaje koje izaziva čovjekova djelatnost u prirodi, nego i načine uspostavljanja narušene ekološke ravnoteže.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari