Odlomak

Kombinatorika (sa Teorijom grafova) je jedna od najstarijih oblasti matematike, ali i danas je veoma aktuelna. Neki njeni problemi su zaokup ali matematičare vekovima (poput problema četiri boje), dok su neke oblasti postale veoma aktuelne sa vrtoglavim razvojem računara i njihovom sve većom primenom pri rešavanju matematičkih problema.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari