Odlomak

1.    Opis problema

Napraviti bazu podataka za jednu turističku agenciju sa sledećim opisom:
Agencija organizuje razne tipove aranžmana letovanja, zimovanja, ekskurzije, poslovne posete i td. Potrebno je za svaki aranžman voditi podatke o jednoj krajnjoj destinaciji (mestu) kao i osvim prolaznim mestima koja se posećuju. Za svako prolazno mesto u aranžmanu treba dati sadržaj posete sa satnicom.
Svaki aranžman se realizuje u većem broju termina, gde se vodievidencija o datumu polaska, datumu povratka, ceni aranžmana. Za svaku realizaciju aranžmana angažuje se jedno ili više vozila istog ili različitog tip.

 

 

3.    Relacioni model

  • Aranzman(AranzmanID, NazivAranzmana)
  • Termin(TerminID,AranzmanID,MestaID,DatumPolaska, DatumPovratka, Cena)
  • Vozilo(VoziloID, TipVozilaID, NazivVozila, RegistarskiBroj, Ispravnost)
  • TipVozila(TipVozilaID,NazivTipaVozila, Sifra)
  • Iznajmljuje(VoziloID, TerminID)
  • Mesta(MestaID,NazivMesta)
  • ProlaznaMesta(ProlaznaMestaID, MestaID, Sadrzaj, Satnica)

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari