Odlomak

U pravnoj teoriji i uporednom zakonodavstvu pojam ugovora o posluzi (commodatum) nije jedinstveno reguliran. Naime, pojedina zakonodavstva zasnivanje posluge kao obligacionog odnosa vežu za sam akt predaje predmeta ugovora. Prema pravnim pravilima koja su na području bivše Jugoslavije bila primjenjivana u oblasti obligacionog prava ugovor o posluzi definiran je kao realan ugovor. Prema pravnim pravilima ugovor o posluzi (posudna pogodba) je takav ugovor po kome jedan ugovornik (poslugodavac, posudilac, komodant) daje drugome (poslugoprimcu, posudovniku, komodataru) određenu nepotrošnu stvar na besplatnu upotrebu za određeno vrijeme, a drugi se obvezuje vratiti tu istu stvar.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Obligaciono pravo prof. Emir Sudžuka
  • Školska godina: prof. Emir Sudžuka
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Univerzitet 'VITEZ' Travniku  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese