Odlomak

Prodaja predstavlja razmenu robe za novac. Ugovor o kupoprodaji je saglasna izjava volja stranaka o razmeni robe za novac sa ciljem zasnivanja pravnog odnosa sa imovinskim posledicama. Ugovor o prodaji vodi poreklo od rimskih reči empatio venditio koje predstavljaju konsensualni kontrakt, gde se venditor obavezuje da prenese raspolaganje na stvari, a empator da plati određenu svotu novca. Kupoprodaja se u rimskom pravu razvila od trampe, kada se bez upotrebe novca roba menjala za drugu robu ili stvari. Rimska kupoprodaja se obavljalu u obliku mancipacije koja je predstavljala svečani prenos svojine koji se obavljao na Forumu uz prisustvo zvaničnog merača sa vagom i najmanje pet svedoka.
Ugovori u privredi se razlikuju od ostalih građanskopravnih ugovora po nizu specifičnosti. Na zaključenje, izvršenje i prestanak ugovora se odnose određene osobenosti ugovora u privredi. Ugovorne strane kod ugovora u privredi su privredna društva, javna i komunalna preduzeća i preduzetnici koji ugovore mogu da zaključuju međusobno ili sa drugim privrednim subjektima. Kod ugovora u privredi ugovorne strane mogu biti i udruženja građana koja su registrovala i obavljanje privredne delatnosti. Strano fizičko ili pravno lice može biti ugovorna strana ako po svom nacionalnom zakonu ima svojstvo trgovca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Poslovno pravo -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Fakultet za pravne i poslovne studije, Beograd  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese