Odlomak

UVOD

Svjedoci smo dinamičnog poslovnog ambijenta u cijelom svijetu i neprestane borbe za opstanak na tržištu. Upravo, strateško opredjeljenje preduzeća dominantno utiče na kvalitet poslovanja preduzeća u odnosu na njegove konkurente. Menadžeri kompanija treba da budu upoznati sa svim dešavanjima, kako u svom okruženju tako i u samom preduzeću.
Izgradnja konkurentnosti zahtjeva analizu dvije vrste faktora koji utiču na strateški položaj preduzeća.To su eksterni i interni faktori.

Prilike pružaju mogućnost da preduzeće korištenjem vlastitih snaga potencijalni profit na tržištu transformiše u realni. Opasnosti su prijetnje koje preduzeće stateškim opredjeljenjem treba izbjeći ili ublažiti.

Pored vanjskog okruženja, da bi se identifikovale konkurentske prednosti neophodno je imati u vidu vlastito preduzeće, da bi se utvrdili interni faktori koji određuju okvir za iskorištavanje prilika i izbjegavanje prijetnji iz okruženja. Analiza internih faktora obuhvata analizu resursa kojima raspolaže preduzeće i analizu četiri osnovna temelja koji određuju konkurentsku prednost, a to su: efikasnost, kvalitet, inovativnost i sposobnost potpunog razumjevanja zahtjeva kupaca.

U ovom radu najviše pažnje biće posvećeno tome šta menadžeri na nivou funkcija mogu učiniti da se dostigne visoka efikasnost, visok kvalitet dobro organizovana inovativnost i totalna orjentisanost ka kupcima.

Funkcionalni nivo strategije je usmjeren na unapređenje osnovnih funkcija u preduzeću, a to su: proizvodnja, marketing, upravljanje materijalnim tokovima, istraživačko razvojna funkcija i upravljanje ljudskim resursima.

Važno je istaći da se uspješna strategija postiže, prije svega, kroz izgradnju osnovnih funkcija preduzeća. To znači da se strategija gradi na realnim osnovama, na onome što preduzeće jeste i što bi moglo biti.

1.POJAM I VRSTE MENADŽERA

1.1. Pojam menadžera
Tradicionalna definicija menadžera jeste da su menadžeri ljudi koji su odgovorni za rad drugih ljudi koji imaju formalnu moć u odnosu na ljude čiji rad koordiniraju.

Pored toga pod menadžerima se podrazumijevaju i ljudi koji na neki drugi način doprinose ostvarenju misije.U tom kontekstu status menadžera dobijaju i stručni eksperti kao što su samostalni istraživači tehnologija, savjetnici top menadžera i sl.

Menadžeri su nosioci procesa menadžmenta.

I pored toga što status menadžera imaju i ljudi koji daju veliki doprinos a ne samo oni koji imaju formalnu moć, još uvijek se pojam menadžera veže za formalnu moć, odnosno za činjenicu da menadžeri u obavljanju svojih zadataka koordiniraju rad određenog broja ljudi. 1
1.2. Vrste menadžera

U organizacionoj hijerarhiji postoje tri tipa menadžera, to su:

– generalni menadžeri na korporacijskom nivou ili top menadžeri
– generalni menadžeri na nivou strateških poslovnih jedinica i
– menadžeri u okviru pojedinih funkcija.

Top menadžeri su menadžeri koji se nalaze na vrhu organizacije i odgovorni su za njeno poslovanje u cjelini.Dakle, strateška uloga top menadžera jeste da ima uvid u strategiju razvoja preduzeća kao cjeline, što znači da je on odgovoran za definisanje misije i ciljeva preduzeća.
Top menadžeri procjenjuju započete i očekivane promjene u okruženju koje će se neminovno odraziti na strateški položaj ukupnog preduzeća.Te promjene su u većini slučajeva jedva primjetne i treba ih idenfikovati prije nego što to urade konkurenti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari