Odlomak

Tema ovog seminarskog rada je „Uloga i značaj neprofitnih organizacija u lokalnoj zajednici“.
Da bi se uopšte moglo diskutovati na ovu temu, prije svega je bitno pokazati na koji način funkcionišu neprofitne organizacije, iz kojih izvora se finansiraju, te sam zakonski okvir koji reguliše rad neprofitnih organizacija.
Takođe, u ovom radu ću se osvrnuti na samu mogućnost participacije građana kroz nevladine i neprofitne organizacije, te mogućnost građana da utiču na donošenje određenih odluka. Osim toga osvrnut ću se i na način funkcionisanja nevladinih organizacija u SAD-u, te stav građana SAD-a o participaciji i volontiranju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Ekonomika javnih preduzeća i zavod -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Tuzla,  UNIVERZITET U TUZLI - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari