Odlomak

Savremena literatura u oblasti računovodstva definiše trošak kao “resurs koji je žrtvovan ili potrošen radi postizanja konkretnog cilja. Vebsterov rečnik definiše trošak kao „nešto od čega se odustaje, kako bi se došlo do nečega drugog. “ Troškovi projekta predstavljaju novčana sredstva koja su potrebna i koja se troše u toku realizacije projekta i jedan su od osnovnih faktora upravljanja. S obzirom da projekti imaju cenu koštanja i koriste resurse koji bi se mogli iskoristiti i na drugi način, veoma je bitno da rukovodioci projekta razumeju različite mogućnosti i prednosti kvalitetnog upravljanja troškovima projekta. Upravljanje troškovima projekta obuhvata procese koji su neophodni za realizaciju projekta u okvriru odobrenog budžeta. Rukovodioci projekta moraju osigurati da njihovi projekti budu dobro definisani, da imaju dobre procene vremena i troškova i imaju realističan budžet u čijem su usvajanju lično učestvovali. Posao rukovodioca projekta je da zadovolji stejkholdere, uz stalnu težnju ka smanjenju i kontroli troškova. Ostvarenje cilja projekta u mnogome zavisi od ispravne procene troškova i pravilnog budžetiranja pre početka realizacije bilo kojeg projekta, predviđeni troškovi moraju biti identifikovani i merljivi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese