Odlomak

 

Poslednjih nekoliko godina, Internet je doživeo veliku ekspanziju. Internet je najnovije i s mnogih gledišta najmoćnije sredstvo komunikacija. Njegov je uticaj na pojedinca, narode i međunarodnu zajednicu ogroman i raste iz dana u dan. Internet ima mnoge pozitivne primene i dobre strane, no njegovim se neprimerenim korišćenjem može počiniti i mnogo štete. Hoće li se koristiti za dobro ili na štetu zavisi će u velikoj meri o pristupu.
Ne postoji samo dobra ili samo loša tehnologija. U najvećem broju slučajeva, Internet se koristi za poslovanje, zabavu ili edukaciju, ali jednako nudi i neslućene mogućnosti za distribuiranje nelegalnog materijala ili sprovođenje nelegalnih aktivnosti.
Širenje Interneta pokreće brojna etička pitanja kao što su pravo na privatnost, tajnost, sigurnost i poverljivost podataka, pravo na intelektualno vlasništvo i autorska prava, zatim pitanja pornografije, web stranica koje potiču mržnju, širenje glasina i kleveta i mnoga druga.
Internet je, neformalan, te na njemu ne postoje zakoni. Postoje samo preporuke koje zvanično nemaju obavezujuću ulogu, ali u praksi ih se svi u manjoj ili većoj meri pridržavaju.
Ove preporuke su distribuirane u obliku RFC dokumenata, no njih ima mnogo i pokrivaju sve aspekte Interneta počev od najosnovnije tehničke dokumentacije, pa do kodeksa ponašanja.
RFC1855 – Netiquete Guidelines, predstavlja dokument koji navodi pravila pristojnog ponašanja na Internetu, koji je nastao u vreme samoregulacije, kada je bilo dovoljno apelovati na svest korisnika Interneta.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 19 stranica
  • Odnosi s javnošću -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za poslovne studije  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari