Odlomak

Internet se definiše kao svijetska kompjuterska komunikaciona mreža koja se sastoji od velikog broja zasebnih računara uvezanih u jednu strukturu. Prvi put se pojavio 1968. godine pod tadašnjim nazivom ARPANET i imao je svrhu vojne mreže američkog Ministarstva odbrane.Rastom broja računara iziskivao je stvaranje jedinstvenog protokola koji će omogućiti prenos podataka među računarima. Tada nastaje Transmission Control Protocol Internet Protocol (TCP/IP) . Godine 1989. Tim Barners-Lee stvorio je World Wide Web servis koji mi i danas koristimo. Razvio je grafički orijentisane dijelove protokola kao i opšti jezik interneta HTML.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari