Odlomak

Uvod

  • Ustav je najvisi pravni akt jedne drzave, svi ostali akti moraju biti uskladjeni sa njim, ujedno je i pocetni akt kontituisanja drzave.
  • Srpski narod je dobio prvi Ustav u 13.veku Zakonopravilo Svetog Save 1219. godine, a potom u 14.veku Dusanov zakonik 1349. i 1354. godine.
  • Narodna skupstina Republike Srbije donosi Odluku o proglasenu Ustava Republike Srbije, usvojen je referendumom 08.novembra 2006.godine.

 

 

Nacela Ustava

• Republika Srbija je drzava srpskog naroda i svih gradjana koji u njoj zive, zasnovana na vladavini prava i socijalne pravde, nacelima gradjanske demokratije, ljudskim i manjinskim pravima i slobodama i pripadnosti evropskim principima i vrednostima.
• Nosioci suverenosti su sami gradjani jedne drzave, a vladavina prava pociva na neotudjivim ljudskim pravima.
• Uredjenje vlasti pociva na podeli vlasti i to na:zakonodavnu, izvrsnu i sudsku.
• Osnivanje politickih stranka je slobodno, ali one ne mogu neposredno vrsiti vlast, niti je potciniti sebi.
• Republika Srbija ima svoj grb, zastavu i himnu pod nazivom„Boze pravde“,a njena teritorija je jedistvena i nedeljiva, a glavni grad je Beograd.
• U Republici Srbiji sluzbeni jezik je srpski, a pismo je cirilicno.
• I pored toga sto je svetovna drzava, crkve i verske zajednice su odvojene od drzave.
• Veliki broj srpskog stanovnistva zivi u dijaspori, samim tim Republika Srbija stiti njihova prava i interese u inostranstvu, ali isto tako stiti prava nacionalnih manjina u drzavi.
• Nacela Ustava su da garantuje ravnopravnost zena i muskaraca i razvija politiku jednakih mogucnosti.
• Sto se time medjunarodnih odnosa, spoljan politika pociva na principima i pravilima medjunarodnog prava.
• Polozaj stranaca u skladu je sa medjunarodnim ugovorima i imaju prava zajemcena Ustavom i zakonom, izuzev prava koja po Ustavu i zakonu imaju samo drzavljani Republike Srbije.

 

 

 

Ljudska i manjinska prava i slobode

• Jemstva neotudjivih ljudskih i manjinskih prava u Ustavu sluze ocuvanju ljudskog dostojansta i ostvarenju pune slobode i jednakosti svakog pojedinca u pravednom, otvorenom i demokratskom drustvu, zasnovanom na nacelu vladavine prava.
• Pred Ustavom i zakonom su svi jednaki, svako ima pravo na jednaku zakonsku zastitu, svaka diskriminacija je zabranjena. Gradjani imaju pravo da se obrate medjunarodnim institucijama radi zastite svojih sloboda i prava zajemcenih Ustavom.
• Ljudsko dostojanstvo i ljudski zivot su neprikosnoveni i svi su duzni da ga postuju i stite. U Republici Srbiji nema smrtne kazne i zabranjeno je kloniranje ljudskih bica. Isto tako Ustavom je fizicki i psihicki integritet nepovrediv, tako da niko ne moze biti izlozen mucenju i necovecnim postupanjem, drzanjem u ropstvu, kao i da je svaki oblik trgovine ljudima zabranjen. Ustav zabranjuje prinudni rad, kao i seksualno i ekonomski iskoriscavanje lica koja su u nepovoljnom polozaju.
• Svako ima pravo na licnu slobodu i bezbednost, a ukoliko je lice liseno slobode ima pravo zalbe, a kaznu mu moze izreci samo sud.
• U delu koji se odnosi na lica koja su u pritvoru Ustav regulise:pravo na pravicno sudjenje, posebna prava okrivljenog, pravnu sigurnost i kaznenom pravu,pravo na rehabilitaciju i naknadu stete ukoliko je nezakonito lisen slobode.
• Ustav garantuje gradjanima slobodu kretanja i pravnu sposobnost koju stice punoletstvom sa navrsenih 18 godina, kada samostalno odlucuje o svojim pravima i obavezama.
• Zajemcena je zastita podataka o licnosti, sloboda misli, savesti, uverenja i veroispovesti, isto tako niko nije duzan da se izjasnjava o svojoj nacionalnoj pripadnosti.
• Republika Srbija podstice razumevanje, uvazavanje i postovanje razlika koje postoje zbog posebnosti etnickog, kulturnog, jezickog i verskog identiteta njenih gradjana.
• Predvidjenim zakonom, svako je slobodan da osniva novine i druga sredstva javnog obavestavanja, kao i televizijske i radio stanice. Nadlezni su moze spreciti sirenje informacija koje pozivaju na nasilno rusenje Ustavom utvrdjenog poretka ili narusavanja teritorijalno integriteta drzave.
• Pravo da bira ili da bude biran ima svaki punoletan i poslovno sposoban drzavljanin Republike Srbije, takodje imaju pravo da ucestvuju u upravljanju javnim poslovima i pod jednakim uslovima.
• Svako mirno okupljanje gradjana je slobodno, dok demonstracije i slicna okupljananja na otvorenim prostorima se prijavljuju drzavnim organima.
• Sindikalna ili slicna udruzivanja zajemcena su, dok su tajna i paravojna zabranjena.
• Predloge i peticije drzavnim organima moze da uputi pojedinac ili udruzen sa drugima.
• Ustavom se regulisu prava na utociste, na imovinu, nasledjivanje, pravo na rad, na strajk, pravo na zakljucivanje braka i ravnopravnost supruznika, sloboda odlucivanja o radjanju, prava deteta, prava i duznosti roditelja, na pravnu pomoc, zdravstvenu zastitu, socijalnu zastitu, penzijsko osiguranje, pravo na obrazovanje, autonomija univerziteta, sloboda naucnog i umetnickog stvaranja, zdrava zivotna sredina.
• Ustavom se zabranjuje diskriminacija nacionalnih manjina, obezbedjuje im se ravnopravnost u vodjenju javnim poslova, zabranjeno je preduzimanje mera koje bi prouzrokovale vestacko menjanje nacionalnog sastava stanovnistva na podrucjima gde pripadnici nacionalnih manjina zive tradicionalno i u znacajnom broju.
• Nacionalni manjima je Ustavom zajemceno pravo na ocuvanje svoje posebnosti i pravo na osnivanje prosvetnih i kulturnih udruzenja, koja dobrovoljno finansiraju.
• U oblasti obrazovanja, kulture i informisanja, Srnija podstice duh tolerancije i medjukulturnog dijaloga i unapredjuje uzajamno postovanje, razumevanje i saradnju medju svim svojim gradjanima, bez obzira na njihov etnicki, kulturni, jezicki ili verski identitet.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Političke nauke

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari