Odlomak

Ranjive grupe su grupe kojima je, usled specifične razlike u odnosu na dominantnu populaciju, potrebna dodatna podrška kako bi se mogle ravnopravno uključiti u životne tokove zajednice. Deca su, po pravilu, ranjiva grupa. Deca su i u međunarodnom pravu prepoznata kao posebno osetljiva i specifična kategorija za čiju zaštitu nisu dovoljni uobičajeni mehanizmi zaštite predviđeni pravom ljudskih prava. Negde od 17. veka dete počinje da se tretira kao posebno osetljivo biće i dolazi do buđenja svesti o detinjstvu kao pojmu. Zahvaljujući razvojnim psiholozima, prepoznate su karakteristike i postojanje autonomije ličnosti deteta i nužnost da se iste uvažavaju, poštuju, normativno uobličimju i da se stvore garancije ili ambijent u kome se prava deteta zaista priznaju i ostvaruju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 14 stranica
  • Porodično pravo prof. dr.Milan Počuča
  • Školska godina: prof. dr.Milan Počuča
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese