Odlomak

Zdravstveni sistemi (u daljem tekstu ZS) se sastoje od svih ljudi i postupaka čija je primarna svrha da poboljša zdravlje. Oni mogu biti integrisani i upravljani iz jednog centra, ali najčešće je upravljanje decentralizovano. U predhodnim vjekovima zdravstveni entiteti su bili mali po obimu, pretežno privatni ili dobrotvorni, većinom neefikasni, ali su krajem XX vjeka eksplozivno porasli što je posljedica osvojenih i primjenjenih znanja u mnogim naukama.

ZS enormno doprinose boljem zdravlju, ali njihov doprinos bi mogao biti još veći, naročito za siromašne grupe stanovništva, što je jasna ocjena sistema zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu SZO). To znači da menadžment ZS mora biti sistemski integrisan u strategije i politike lokalnih, nacionalnih, regionalnih, ili globalne zajednice. Stoga je hitno potrebno da se procjeni sadašnji učinak ZS kao i da se predlože mjere i postupci kako bi ZS mogli da dostignu svoje mogućnosti i ostvare postavljene ciljeve.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 26 stranica
  • MENADŽMENT U FARMACIJI DRAŽEN JOVANOVIĆ
  • Školska godina: DRAŽEN JOVANOVIĆ
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Farmacija
  • Bosna i Hercegovina,  Bijeljina,  Univerzitet 'Bijeljina'  

Više u Farmacija

Više u Skripte

Komentari