Odlomak

Glavni fokus našeg seminarskog rada bit će usmjeren na PDV (porez na dodanu vrijednost), odnosno osnovicu za obračun PDV –a .
Prije samog početka, želimo spomenuti i tvorca PDV –a , francuskog ekonomistu Maurice Laure koji je 1954. dok je još bio na funkciji direktora francuske poreske službe uveo PDV. PDV je u kreiran u cilju opterećenja velikih kompanija, kako bi se prikupili javni prihodi, međutim njegovo djelovanje se ubrzo proširilo u poslovnom svijetu. PDV je višefazni porez na promet koji se obračunava u svakoj fazi prometa proizvoda ili usluga. Svaki porez, pa time i PDV je u biti prisilno davanje nametnuto od strane države, bez određene protunaknade.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Poreska politika Prof. Dr. Dženan Đonlagić
  • Školska godina: Prof. Dr. Dženan Đonlagić
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari