Odlomak

Uvod u operativne sisteme
Računarski sistem je složen skup tehničkih uređaja (hardvera), programa koji zadaju instrukcije hardveru, i podataka koji se obrađuju. Ljudi koji koriste računare, bilo kao operateri, programeri ili projektanti, u radu se pridržavaju razliåitih formalnih i neformalnih procedura. Mnoge procedure se mogu pretočiti u programe, tako da ih obavđaju računari, a ne ljudi.
Prevodioci (engl.compilers) omogućavaju ljudima da programe pišu na jeziku koji razume čovek, i da ih zatim prevedu na mačinski jezik, tj. na jezik koji razume mašina.

Povezivanji (engl.linkers) i punioci (engl.loaders) omogućavaju sprezače više mašinskih programa u jednu programsku celinu. Ta celina se može upotrebiti više puta i uvek se smešta na razne lokacije u memoriji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese