Odlomak

Zakon o prekršajima je vrstu sankcija vaspitne mere izdvojio u posebno poglavlje i svrstao u odredbe o maloletnicima. Razlog za ovakvu odluku zakonodavca treba tražiti u tome što se kao lex specijalis na maloletna lica primenjuju i odredbe Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i kricično-pravnoj zaštiti maloletnih lica. Donošenjem Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, koji je stupio na snagu 1. januara 2006. godine, dobili smo autonomno maloletničko krivično zakonodavstvo, i na taj način svrstali u red najvećeg broja pozitivnih zakonodavstava koji na ovaj način regulišu problematiku maloletničke delikvencije, kao i poseban sistem krivičnih sankcija za maloletnike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Prekršajno pravo prof.dr Nenad Bingulac
  • Školska godina: prof.dr Nenad Bingulac
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese