Odlomak

Uvod

Raspoloživost električne energije je od vitalnog značaja, kako za ekonomski razvoj, tako i za kvalitet života. Neophodan uslov za pouzdano i sigurno napajanje električnom energijom i dobro funkcionisanje prenosnog sistema.
Prekidači snage predstavljaju jedan od najvažnijih elemenata elektroenergetskog sistema, jer je prekdač visokonaponski aparat koji štiti mrežu od kratkih spojeva. Visoko naponski prekidači su mehanički rasklopni uređaji koji su sposobni da uspostave i prekinu kako radne struje, tako i struje kvara, kao i da trajno provode nazivnu struju pri uključenom prekidaču. Njihova funkcija se zasniva na činjenici da se razdvajanjem kontakata u strujnom krugu uopšteno ne može postići trenutni prekid struje. Dovoljna je neka minimalna vrednost napona i struje pa da medju kontaktima nastane provodljivi most u obliku električnog luka. Gašenje nastaje tek pri određenoj dužini trajanja koja direktno zavisi od parametara strujnog kola i od fizikalnh uslova na toj lučnoj komori.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari