Odlomak

WHO (Svjetska zdravstvena organizacija) je osnovana 1948. godine i predstavlja vodeću agenciju po pitanju zdravlja unutar sistema Ujedinjenih nacija. WHO je odgovorna za globalna zdravstvena pitanja, definisanje programa zdravstvenog istraživanja, postavljanje normi i standarda, artikulisanje i prezentovanje zakonskih mogućnosti utemeljenih na dokazima, pružanje tehničke podrške zemljama, te i po pitanju praćenja i evaluacije zdravstvenih trendova. Svjetski dan zdravlja se slavi kao godišnjica osnivanja SZO, s jedne strane, ali u isto vrijeme organizacija koristi taj dan kako bi skrenula pažnju svjetske javnosti na najznačajnije probleme sa zdravljem na globalnom nivou.
Vizija WHO- a o globalnom zdravlju na temelju jednakosti i solidarnosti poziva na izgradnju novih partnerstava s međunarodnim agencijama, donatorima, ministarstvima, nevladinim organizacijama, akademskim institucijama, te privatnim inicijativama u okviru različitih sektora.

Svjetska zdravstvena organizacija danas djeluje u složenim i rapidno mijenjajućim uslovima u okviru kojih su se javne zdravstvene aktivnosti počele širiti i u druge sektore koji utiču na zdravstvene prilike i ishode. Organizacija WHO je na ove izazove odgovorila putem plana podijeljenog u šest oblasti, koji je usmjeren na promovisanje razvoja, njegovanje zdravstvene sigurnosti, jačanje zdravstvenih sistema, upotrebu istraživanja kao i informacija i dokaza, te kroz jačanje partnerstava i poboljšanje cjelokupnog djelovanja.

Ima za cilj da dovede sve narode na najviši mogući nivo fizičkog i mentalnog zdravlja; da se bori protiv velikih endemskih bolesti i epidemija, i da doprinosi razvoju higijene; da koordinira međunarodnu akciju u oblasti zdravstva; da doprinosi napretku naučne i stručne saradnje u oblasti medicine.
SZO je donijela specijalne programe za naučno istraživanje, kao što su programi o tropskim bolestima, o akcijama za borbu protiv malarije ili o standardima o ishrani, nastojeći da precizno definiše prehrambene proizvode u isti mah bezopasne i hranjive, prihvatljivi nivo prehrambenih aditiva itd. Organizuje kampanje obavještavanja naroda ( putem plakata ) ili personala u zdravstvu u raznim državama ( dostavljanjem stručnih brošura ). Ona takođe organizuje kampanje za brigu o vakcinaciji ( jedan od najzapaženijih uspjeha je nesumljivo eliminisanje variole u njenoj endemskoj formi).

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese