studenti
Mesto za uspešne studente

Biomasa

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE – BIOMASA

Biomasa u zavisnosti od izvora može biti različito definisana, kao osnovna podela može da se navede podela navedena u direktivama EU i Veda Evrope: “Biomasa je definisana kao biorazgradivi deo proizvoda, otpada ili ostataka iz poljoprivrede, šumski otpad i otpad srodnih industrija kao i biorazgradivi delovi industrijskog i gradskog otpada.” (Izvor, godina)

Biomasa je obnovljivi izvor energije, može se podeliti u zavisnosti od agregatnog stanja na:

Čvrsta (briketirana i peletirana biomasa);

Tečna (bioetanol, biometanol i biodizel)

Gasovita (biogas, deponijski gas i sl.)

U sirovine za proizvodnju navedenih biomasa spadaju različite vrste otpada, biljnog i životinjskog porekla, kao što su, kukuruzovina, koštice od voća, stajsko đubrivo ali i razne vrste industrijskog i gradskog otpada.

1. Biomasa iz drvne industrije
Biomasu iz drvne industrije čine ostaci i otpad pri rezanju, brušenju, blanjanju kao i pri drugim vrstama tehnološke obrade drveta. Biomasu iz drvne industrije koristimo kao gorivo u kotlovima i kao sirovinu za proizvodnju peleta i briketa. Otpad često opterećuje poslovanje drvnih industrija, mnogo jeftinije i kvalitetnije gorivo je otpad od šumske biomase (ostaci i otpad iz drvne industrije dobijen kao posledica korišćenja šuma (31% teritorije Republike Srbije je pokriven šumama), drvo se upotrebljava za građevinsku industiju ali ima veliki značaj i kao ogrevna komponenta), upotreba drveta je mnogo opravdanjija nego upotreba fosilnih goriva.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.