Odlomak

Obimnija inženjerska istraživanja u oblasti zaštite od požara počela su krajem prošlog veka. U to vreme u SAD se povezuje veći broj inženjera koji su se bavili brojnim problemima zaštite od požara – posebno u izgradnji hidrantskih instalacija, Jnstalacija za automatsko gašenje i dr., koji 1896. osnivaju National Fire Protection Association (NFPA -nacionalnu asocijaciju za zaštitu od požara). Nešto kasnije osniva se u Velikoj Britaniji slična asocijacija firmij agencijaosiguranja pojedinaca i drugih – FPA. U Nemačkoj je već 1892. u Braunšvajgu vršeno ispitivanje vrata otpornih prema požaru, električnih uređaja za rad u uslovima eksplozivnih smeša i mnoge druge opreme. Početkom XX veka sve je značajnija uloga onih u ovim asocijacijama koji se bave preventivom, pa se ovi stručnjaci iz SAD, Velike Britanije i drugih zemalja okupljaju i sarađuju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari