Odlomak

У свету глобализације и свакодневних промена, квалитетно управљање људским ресурсима представља полазну тачку опстанка и развоја организација. Све се више истиче да су људи главни „капитал“ којим једна компанија располаже. И у приватном и у јавном сектору менаџмент људских ресурса представља неизоставан део процеса одржавања и конкурентности на тржишту. Његова основна функција састоји се у осигуравању квалитетних људи који ће обављати посао, омогућавање њиховог даљег усавршавања и напретка, као и њихова мотивација и награђивање за остварене успехе. Да би се боље разумео начин функционисања одељења за људске ресурсе и његов значај, кроз овај рад биће објашњени процеси прибављања и селекције ресурса. Ова два процеса представљају веома важне активности јер омогућавају организацији да дође до најквалитетнијих и најкомпетентнијих кандидата за радна места која су слободна. На самом почетку је важно истаћи да су ова два процеса узајамно повезана и да су подједнако важна очекивања и услови организације као и потенцијалних кандидата за посао. Организације морају јасно да дефинишу услове посла и критеријуме који морају бити испуњени како би потенцијални кандидат могао да добије посао, али исто тако и да посвете пажњу потребама свих који аплицирају, како би на крају задржали најквалитетнијег кандидата у организацији. Планирањем ова два процеса, уз дефинисање и утврђивање опште политике и стратегије запошљавања, као и вођењем рачуна о мисији и визији организације, омогућава се успешност и напредак организације.

ПРИБАВЉАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА

Прибављање људских ресурса Важност прибављања кандидата и опште стратегије прибављања Успешност компанија у 21. веку огледа се у квалитету запослених којима она располаже. Запослени за компанију не представљају само радну снагу, већ знање, вештине, креативне могућности, мотивацију и оданост којом она располаже. Успешним управљањем својим ресурсима, компанија осигурава успешно пословање, као и остварење циљева, задатака и мисије која је постављена. Стога се акценат примарно ставља на регрутовање запослених као почетак промена и иновација који омогућавају опстанак на тржишту, али и могућност напредовања на истом. Прибављање представља процес привлачења, за слободна радна места, кандидата који имају способности, вештине и особине потребне за успешно обављање послова и постизање циљева.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Ljudski resursi

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese