Odlomak

Једно од најважнијих подручја правне науке уопште јесу кривичнопроцесни садржаји. Кривично процесно право као грана законодавства јесте предмет кривичног процесног права као науке. Аналитички посматрано, кривично процесно право проучава сам кривични поступак као процес расветљења кривичне ствари. Уједно уопштава и оформљава одређене кривично процесне појмове, начела, институте и друго.

Кривично процесно право је нова научна дисциплина. Настала је и развијала за све време док су се кривична дела поистовећивала са грађанским деликтима.

Ова научна дисциплина се развија као правна наука која је и поред правно-догматског метода неминовно усмерена на примену социолошког, компаративног и филозофског метода  и метода помоћних наука, као што су: криминалистика, криминологија, итд.). Кривично процесно право има додирних тачака и одређене везе са сродним гранама права. У зависности од природе ових других права, однос кривичног процесног права према њима је различит.

Кривично право у ширем смислу чине: кривично материјално право, кривично процесно право и право извршења кривичних санкција

            Прво основно обележје овог права јесте субјект који је својствен свим гранама позитивног права. У овом случају се назива кривичнопроцесни субјект, јер се у кривичном поступку егзистира и појављује.

Кроз правне прописе је прецизно одређено која се лица могу појавити у кривичном поступку као субјекти, њихов фонд дужности и права и форма остваривања ових дужности и права. Како би кривичнопроцесни субјекти могли да остваре свој фонд дужности и права, неопходно је да реализују ове дужности и права кроз предвиђене законе и уређеном делатношћу. Делатност кривичнопроцесних субјеката се манифестује кроз форму различитих кривичнопроцесних радњи. Кривичнопроцесни субјекти ступају у одређене кривичнопроцесне односе током правне нормиране делатности и поводом те делатности. Тиме се долази до закључка да су наредна основна обележја овог права кривичнопроцесни однос и кривичнопроцесна радња.

Појам овог права се може одредити: кривично процесно право јесте систем правних прописа којима се одређују кривичнопроцесни субјекти, предвиђа се форма и садржина њихове делатности и регулишу се кривичнопроцесни односи како би се расветлиле и решиле кривичне ствари, а уједно и оствариле кривичноправне заштите државе од криминалитета.

Кроз ову дефиницију се утврђују основна обележја ове гране права: кривичнопроцесни субјект, кривичнопроцесна радња, кривичнопроцесни однос и предмет кривичног процесног права.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Komentari

Click to access the login or register cheese