Odlomak

Рат је сукоб који укључује организовану употребу оружја и физичке силе од стране држава или других друштвених група. Зараћене стране обично држе територију, коју могу добити или изгубити; а свака поседује водећег појединца или тело које се може предати или колапсирати, те тако завршити рат. До Другог светског рата, владао је обичај да учесници у рату издају формалне објаве рата.

Основна карактеристика рата је насиље и они који почињу рат често користе алтернативне изразе за рат да ублаже и прикрију насиље које су почели. У том циљу еуфемистичког избегавања ограничења рата, појављују се изрази оружани сукоб, непријатељства и полицијска акција. Време када нема формалног рата, упркос могућности међународних и унутрашњих напетости, се назива мир. Међутим, неки сматрају да је дефиниција мира сложенија. При томе се често цитира Барух Спиноза (1632-1677) који је рекао да “мир није одсутство рата, него врлина, душевно стање, односно склоност доброј вољи, поверењу и правди.”

Ратови се обично одвијају у низовима војних похода између две зараћене стране, а повод су им, осим других ствари, несугласице око питања суверенитета, територије, природних ресурса, религије или идеологија. Рат који за сврху има ослобођење окупиране земље се назива ослободилачки рат; рат између фракција унутар једне државе је грађански рат.

Сличани рату су сукоби који постоје код заједница животиња, али слична насилна природа човека довела је до правих ратова када су људи развили и почели користити оружја у сукобима првобитних предкласних заједница. Поред употребе оружја, друга основна карактеристика рата је да је он организовано насиље међу људским заједницама. Основни садржај рата чини и оружана борба, али се рат не своди само на њу, он је шири, сложенији, јер укључује и друге облике борбе (политичке, психолошке, пропагандне, економске, итд.) које имају велико значење за припрему и вођење рата.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Vanredne situacije /
  • Školska godina: 2022
  • Seminarski radovi, Bezbednost, Istorija, Žurnalistika
  • Srbija,  Beograd,  Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika   АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД ОДСЕК ЗА САОБРАЋАЈ, МАШИНСТВО И ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ
  • ,

Više u Bezbednost

Više u Istorija

Više u Seminarski radovi

Više u Žurnalistika

Komentari