Odlomak

„Под отпадом се подразумева сваки материјал који настаје у току производње, услужне или друге делатности; предмети, искључиво из употребе, као и отпадне материје које настају у потрошњи и које, са аспекта произвођача, односно потрошача нису за даље кориштење и морају се одбацити.“

У нашој држави највећи проблем, или један од највећих проблема,  што се односи на заштиту животне средине, и искључиво је резултат неодговарајућег става друштва према отпаду. Један од издвојених фактора који директно угрожава ваздух, тло, површинске и подземне воде, али и здравље човека и друге живе организаме, јесте отпад.

Како је јасно да се модеран начин живота и рада не може замислити без продукције отпада, намеће се потреба за формирањем оквира који би омогућио његово одрживо усмеравање са минималним или готово никаквим негативним последицама.

Отпад се први пут јавља током  индустрализације, прогресивно расте и тиме доводи до исцрпљења неких стратешких ресурса. Ова дешавања не прати увек одговарајућа политика заштите животне средине.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Bezbednost

Više u Seminarski radovi

Više u Zaštita životne sredine

Komentari