Odlomak

Uvod
Žene na selu su velika grupa stanpvništva u Republici Srpskoj, čije potrebe i problemi su gotovo „nevidljivi“, iako su brojni i određeni razlišitim faktorima koji uzrokuju višestruku marginalizaciju žena na selu. Iako su žene vitalni faktor od kojih najviše zavisi oživljavanje sela i ruralni razvoj u cjelini, njihov nepovoljan polpžaj i problemi sa kojima se suošavaju, od osnovnih životnih potreba, pa do dugorpčnih interesa u okviru održivog razvoja, ostaju marginalna tema u procesima i politikama, od entitetskog do lokalnog nivoa.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ostalo

Više u Skripte

Komentari