Odlomak

Makrofite su komponenta vodenih ekosistema, koriste se kako bi se poboljšala efikasnost monitoringa . Akvatične makrofite predstavljaju vodene biljke koje se mogu uočiti  golim okom uključuju vaskularne biljke ,mahovine obraštaj makroalgi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Prezentacija

Više u Skripte

Komentari