Odlomak

1.1. O organizaciji

Peter Drucker, pišući o organizaciji, naglašava da je reč organizacija postala deo našeg svakodnevnog života.Često ćemo čuti kako neko govori „U našoj organizaciji moramo biti orijentisani prema korisniku …“.
Skoro svaki oblik rada u društvima razvijenih zemalja provodi se pomoću organizacije neke vrste. Istodobno,zanimljivo je primetiti da reč organizacija nije bila u opštoj upotrebi sve do vremena posle drugog svetskog rata. Rečnik „The Concise Oxford Dictionary“ u izdanju iz 1950. godine čak ni ne opisuje tu reč sa značenjem koje ona danas ima.
Koncept organizacije u njenom sadašnjem značenju postao je deo savremenog života zahvaljujući revoluciji upravljanja koja se odvijala u proteklih pedesetak godina. Za razliku od koncepata kao što su porodica, društvo ili zajednica, reč organizacija ima poseban značaj.Porodica i društvo definisani su na temelju svog članstva, kulture, istorije, srodstva ili lokacije. Organizacija je definisana na temelju svoje svrhe. Organizacija radi efikasno samo ako je usmerena na svoju svrhu. Organizacija ne smije biti samoj sebi
svrha, nego sredstvo za stvaranje nečega. Diversifikacija i drugi oblici raspršivanja pažnje i energije samo služe umanjivanju efikasnosti organizacije. Upotrebom alata za poboljšavanje efikasnosti organizacija će postati više specijalizovana.
Gaj Petronije Arbiter, rimski namesnik u Bitiniji (pokrajina na severu Male Azije, na obali Crnog mora) napisao je oko 60. godine: „Trenirali smo naporno, ali svaki put kad smo se trebali formirati u timove, bili bismo neorganizovani.

1.2. Upravljanje promenama

Upravljanje рrоmenama (change management) bi se moglo definisati kao proces menjanja odnosno modifіkovanja postojeće organizacije. Prema jednom drugom misljenju , pod upravljanjem promenama podrazumeva se prihvatanje novih ideja ili ponašanja organizacije. Neki autori izjednačavaju termin „promena” s terminom „inovacija”. Premda se radi o srodnim i sličnim pojmovima, ipak nаm se čini da njihovo izjednačavanje nije opravdano. lako se mnoge promene mogu podvesti pod pojam inovacije, ipak sve promene nisu inovacije što znači da je promena širi ројаm od inovacije ili drugim rečima, svaka inovacija je promena, a1i svaka promena nе mora da bude inovacija.

1.3. Definicija promena

Promene u organizaciji, bez obzira na kojem segmentu i na kojem nivou organizuje se, implementiraju lančano zahvataju svaki deo organizacije, a najčešće obuhvataju promenu tehnologije i proizvodnih postupaka, organizacione strukture kao i strukture zaposlenih u preduzeću.S obzirom da se promene, bilo ove ili one vrste u krajnjoj konsekvenci odnose se na ljude, promene u organizaciji i one po pravilu uključuju: promene linije, autoriteta u organizaciji, promenu nivoa odgovornosti pojedninih članova organizacije, kao i promenu linija komuniciranja u organizaciji.

1.4. Faze u promenama

Svaka uspešna promena prolazi kroz nekoliko faza kao što su: potreba za promenom, ideja, prihvatanje, promena i sredstva.Te faze odnosno elemente procesa uspešne promene, mogli bismo prikazati na slici .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese