Odlomak

Antifriz

Antifriz je hemijska supstanca koja se koristi kod SUS motora. Njegova osovna namena je da snizi tačku smrzavanja tečnosti na tačku koja je niža od spoljne temperature na kojoj se vozilo nalazi. Na taj način se sprečavaju značajna oštećenja mehaničkih komponenti (npr. bloka motora).
Većina motora sa unutrašnjim sagorevanjem koristi tečnost za hlađenje. Nikada ne treba koristiti čistu vodu u sistemu za hlađenje motora! Razlozi za to su brojni, a u daljem tekstu su objašnjeni najvažniji.
 

 

 

Sprečavanje zaleđivanja tečnosti
Tokom zime, voda koja hladi blok motora može se zalediti. S obzirom na to da voda zauzima veću zapreminu u zaleđenom stanju nego u tečnom, kada led počne da se širi može doći doozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da spusti tačku smrzavanja mešavine na nivo na kom je bezbedno da do takve situacije neće doći.

 

 

Sprečavanje isparavanja tečnosti
Tokom leta, tečnost u rashladnom sistemu je često na temperaturama koje su bliske temperaturi ključanja vode (90-100°C). Ako bi se u sistemu našla čista voda, ona bi brzo isparila i sistem bi ostao bez tečnosti neophodne za hlađenje motora. Jasno je da ovakva situacija, takođe, može dovesti do ozbiljnih oštećenja motora. Uloga antifriza je da poveća tačku ključanja tečnosti u rashladnom sistemu vozila i na taj način je spreči da pređe u gasovito stanje i ispari. Sa odgovarajućim antifrizom, moguće je postići veoma širok opseg temperatura u kojima mešavina ostaje u tečnom stanju – od -34°C do +107°C (za mešavinu u odnosu 1:1).

 

 

 

Antikorozivna svojstva
Antifriz ima i antikorozivna svojstva. Na taj način, čuva metalne delove motora, hladnjaka i ostalih komponenti sistema za hlađenje.
Osim ovih, antifriz ima i druga svojstva. Neka od njih su: sprečava penušanje, sprečava taloženje, sprečava stvaranje kamenca, podmazujuća svojstva…
Nekada se kao antifriz koristio metanol (metil-alkohol), a danas se koristi etilen glikol. Za razliku od metanola i vode, etilen glikol veoma slabo isparava.
Treba imati na umu da je etilen glikol otrovan za ljude i životinje, tako da pri rukovanju i odlaganju treba biti izuzetno pažljiv!
Kao što nije preporučljivo koristiti čistu vodu, tako nije preporučljivo ni koristiti čist antifriz. Najbolji rezultati se postižu mešavinom optimalnih količina vode i antifriza. Najbolje je koristiti destilovanu vodu, jer se na taj način izbegava stvaranje kamenca. Takođe, nikada nemojte mešati različite tipove antifriza! Ako niste sigurni koji se antifriz nalazi u rashladnom sistemu automobila, promenite rashladnu tečnost

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari