Odlomak

Povijesno utemeljenje pojmova prava i pravednosti, kao i njihova povijesna dimenzija predstavljaju osnovu za razumijevanje cjeline značenja ovih pojmova i njihovih međusobnih interakcija. Gotovo da je nemoguće bez takve dimenzije razumjeti i pravo i pravednost, a posebice i zbog toga što je pojam pravednosti vremenski stariji, te da seže u vrijeme samog nastanka filozofije , odnosno u vrijeme kada čovjek gubi jedinstvo svoga bitka i kada dolazi do pitanja o životu i društvu. Tada počinju pitanja o društvu i državi; o pravu; opštem dobru; pravednosti i niz drugih pitanja.

Ako su brojne i teške prepirke koje se odnose na pojam pravo, još veće su sumnje i neslaganja po pitanju pojma pravda, koja se uzima kao odvojena i viša od ovoga prvog. Iz teza prvih grčkih filozofa među kojima ističemo Sokrata, Platona i Aristotela koji uglavnom tvrde kako je pravednost nešto što nam je dato rođenjem, ili što se gradi razvojem čovjeka po osobnim moralnim načelima.

Ovi stavovi upućuju da je promišljanje prava i pravednosti u početku bilo vezano za promišljanje osobina čovjeka (antroploška dimenzija). Od svog nastanka, bilo to genetski ili empirijski čovjek je znao da je npr. pravedno pomoći bližnjemu, a da nije pravedno nekome oduzeti život.

Čovjek se, ako je svjesno i razumno društveno biće, rađa s idejom pravednosti. Od malih nogu se usmjerava da radi ono što je pravedno i što ne ugrožava druge oko sebe. Pojmovi pravda i pravednost bili su predmet izučavanja hiljadama godina.

Pravda označava idealno stanje društvenih međudjelovanja u kojim vlada poštena i nepristrana ravnoteža interesa i raspodjela dobara kao i mogućnosti između osoba ili skupina. Predstavlja vrijednosno načelo raspodjele koje određuje koliko dobara i koliko tereta (prava i obveza) treba dati subjektima društvenih odnosa. Obzirom na to da raspodjelu, preko zakona vrši država, evidentno je da između pravde i prava postoji neraskidiva veza.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Filozofija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari