Odlomak

Tradicionalno “takmičenje” između različitih vidova transporta ima za posledicu saobraćajni sistem koji je segmentiran – podeljen i neintegrisan. Svaki od vidova saobraćaja nastoji da iskoristi sopstvene prednosti u kategorijama troškova, usluga, pouzdanosti i sigurnosti, a često u suprotnosti sa njegovim eksploataciono tehničkim odlikama. Neretko je slučaj da se transportni zahtevi koji odgovaraju jednom vidu prevoza (npr. masovni prevoz tereta železnicom) realizuju drugim vidom (drumski prevoz). Dodatno, učesnici različitih vidova saobraćaja svoju konkurenciju posmatraju sa sumnjom i nepoverenjem, što rezultuje nedovoljnom saradnjom vidova prevoza u toku jednog transportnog lanca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese