Odlomak

Biološki diverzitet se veoma naglo i brzo redukuje pod direktnim i indirektnim uticajem čoveka, njegovom delatnošću i brojnošću. Ljudska populacija se tokom istorije naglom i ekstremnom stopom povećavala.
Porast populacije je bio praćen migracijama prvo u Aziji, Evropi, a kasnije i u Americi i Australiji. Nažalost, dolazak čoveka u nove sredine je uslovio i razne negativne promene u biosferi, od nestanka velikog broja vrsta vertrebata, preko introdukcije predatora i bolesti, destrukcije staništa, sve do konačne redukcije biodiverziteta.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Biologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese