Odlomak

Teorija saobraćajnog toka je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem uslova kretanja motornih vozila u saobraćajnim tokovima na mreži putnih saobraćajnica. U savladavanju složene problematike uslova kretanja motornih vozila u saobraćajnim tokovima, teorija saobraćajnog toka bavi se istraživanjem i definisanjem osnovnih pokazatelja, mjerodavnih za opisivanje saobraćajnih tokova, istraživanjem karakteristika saobraćajnih tokova u idealnim i realnim uslovima i istraživanjem zavisnosti između osnovnih parametara saobraćajnog toka u idealnim uslovima putovanja.

Praktična primjena opštih saznanja iz teorije saobraćajnog toka ogleda se u vrijednovanju postojeće mreže ili njenih pojedinih dijelova, sa stajališta udovoljavanja zahtjeva postignutog i očekivanog saobraćaja, a sve to u cilju utvrđivanja realnih potreba za poboljšanjem postojeće mreže ili njenih pojedinih dijelova u dinamici vremena.

Teorija saobraćajnog toka je mlada naučna disciplina. Za početak razvoja teorije saobraćajnog toka navodi se 1930. godina, a vezano je uz primjenu teorije vjerovatnoće u opisivanju određenih karakteristika saobraćajnog toka i za usavršavanje prvih matematičkih modela za opisivanje relacija “tok-brzina”.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 20 stranica
  • Teorija toka i saobraćajnice -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci  

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese