Odlomak

UVOD
(UOPŠTENO O CENTRIFUGAMA)

Centrifugiranje je operacija filtriranja ili taloženja u polju centrifugalnih sila.Centrifugalne sile koje nastaju prilikom operacije centrifugiranja deluju mnogo jače na heterogene tečne sisteme nego sila težine ili sila prozrokovana razlikom pritisaka.
Centrifuga se sastoji iz jednog doboša,čiji zidovi mogu biti perforirani(rupičasti),koji se velikom ugaonom brzinom obrće oko vertikalne ili horizontalne osovine.
Prema principu rada centrifuga razlikuju se :

1) centrifugalno filtriranje je operacija razdvajanja suspenzija u centrifugama sa perforiranim (rupičastim) dobošem. Unutrašnja površina takvog doboša obložena je slojem poroznog materijala(filtrom).Suspenzija se centrifugalnom silom potiskuje ka zidovima doboša,pri čemu tečna faza prolazi kroz sloj taloga i tkaninu,pa napušta doboš kroz otvore.
2) centrifugalno taloženje je operacija razdvajanja suspenzija u centrifugama koje imaju doboš punih zidova.Suspenzija se uvodi u donji deo vertikalnog doboša,pa se pod dejstvom centrifugalnih sila potiskuje ka zidovima.Uz zid doboša formira se sloj taloga,a tečnost formira unutrašnji sloj i potiskuje se naviše ulaznom suspenzijom.Strujeći naviše tečnost se preliva iz doboša,pa se odstranjuje.Čvrsta faza se taloži u sloju i razdvaja se po specifičnoj masi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese