Odlomak

 

Obligacioni odnos je pravna veza između tačno određenih lica. To je odnos između dužnika i povjerioca. U tom odnosu povjerilac tačno zna ko mu je dužnik i obrnuto, dužnik poznaje svoga povjerioca. Postavlja se pitanje je li u obligacionom odnosu moguće promijeniti povjerioca ili dužnika, tj. jednoga od subjekata obligacije. U rimskom pravu, u starije doba, smatrano je da se prava i obaveze ne mogu odvojiti od njihovih ličnosti. U to vrijeme zamjena subjekata obligacije, u načelu, nije bila dozvoljena. Kasnijim razvojem rimskog prava, dužnika ili povjerioca mogli su zamijeniti samo njihovi nasljednici, tj. prenošenje prava vršilo se samo putem nasljeđivanja (univerzalna sukcesija).

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 23 stranica
  • Obligaciono pravo prof. Emir Sudžuka
  • Školska godina: prof. Emir Sudžuka
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Univerzitet 'VITEZ' Travniku  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese