Odlomak

Glavna tema i zadatak ovog seminarskog rada jeste kloud računarstvo ili računarstvo u oblaku (engl. Cloud computing) koje je veoma popularno i sve više zastupljeno širom sveta. Razvojem informacionih tehnologija neprekidno je javlja potreba za unapređenjem trenutnog stanja informacionih sistema. Kloud računarstvo je nastalo kao rezultat potrebe za povećanjem kapaciteta i novih mogućnosti na postojećim infrastrukturama bez većih investicija u novu infrastrukturu. Kloud računarstvo je omogućilo korisnicima dotatne računarske resurse koristeći samo internet pretraživač. Velika je orijentisanost prema korisncima i postoje brojni servisi od dotatnih skladišnih prostora do besplatnih aplikacija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari