Odlomak

Benchmarking projekat se definiše na različite načine. Prema jednoj od često navoćenih definicija koja je razvijena od strane Američkog centra za produktivnost i kvalitet, benčmarking predstavlja sistematski i kontuirani proces merenja koji služi kao baza za poređenje. Pre svega to je istraživanje i posmatranje najbolje prakse konkurenata, odnosno traganjem za najbonjom industrijskom praksom. Benčmarking prestavlja standard kvaliteta koji služi kao baza za porećenje vlastitog poslovanja sa poslovanjem onih preduzeća koji postižu najbolje rezultate.
Benčmarking omogućava preduzećima da uče na iskustvu drugih, i ova metoda se smatra jednom od najpoštovanijih u svetu jer je mnogim svetskim kompanijama pomogao da opstanu.
Japan je početkom 20. veka praktično opercionalizovao benčmarking, slsli su emisare širom sveta, a pre svega u SAD kako bi pronašli najbolju praksu u određenim oblastima kako bi se mogla primenjivati u japanskoj privredi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Menadžment kvaliteta u turizmu i ugostiteljstvu -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Leskovac,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari