Odlomak

Elektronski novac omogućava kupovinu roba i usluga pomoću računara u okviru računarskih mreža uz korišćenje interneta ili poslovnih bankarskih mreža . Praktično, elektronski novac u svakodnevnim transakcijama zamjenjuje gotovinu i čekove. Sa druge strane, poslovnim subjektima omogućava da mimo uobičajenih puteva direktno međusobno posluju putem računarskih mreža. Velika prednost elektronskog nad običnim novcem je u tome da je on informacija u računaru koja može da se programira i kontrolisamo koristi. Ova razlika omogućava da elektronski novac postane pametni novac u obliku pametnih kartica- platne i kreditne kartice. Najčešće korišćen oblik elektronskog novca je elektronski prenos sredstava na mestu prodaje pomoću instaliranih terminala u trgovačkoj i uslužnoj mreži ( prodavnice, pumpe, autoperionice, restorani,hoteli). Drugi oblik korišćenja elektronskog novca moguć je preko bankomata, koji omogućavaju podizanje gotovine, polaganje depozita, prenos sredstava na druge račune i plaćanje sa različitih računa. Takođe, sve veće korišćenje personalnih računara u kućama korisnika je dovelo do pojave home banking sistema koji omogućavaju raspolaganje finansijskim sredstvima iz kuće, bez odlaska u banku.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari