Odlomak

Pojam i značaj dioničkog društva

Dioničko društvo je društvo koje osnivaju pravna ili fizička lica radi obavljanja određene privredne djelatnosti, koje ima osnovnu glavnicu kapitala koja je podeljena na akcije određene nominalne vrijedenosti. Osnivači unose uloge u društvo a ono im za to izdaje akcije. Dionička društva su takav oblik udruživanja kapitala u kojem se može doći do novca bez obaveze njegovog vraćanja ili plaćanja kamate. Dionička društva su vrlo rasprostranjeni oblik trgovačkih društava. Predstavlja najrazvijeniji i najznačajniji oblik trgovačkih društava.

 

 

 

Karakteristike dioničkog društava
Dioničko društvo ima nekoliko osnovnih pravnih karakteristika. Postoji nekoliko termina za njihovo označavanje. Naš zakon o preduzećima usvojio je termin „ akcionarsko društvo“ ( AD ), ali se u praksi koristi i termin „ deoničko društvo“ ( DD ). Zavisno od toga kako se upotrebljava naziv za ovo društvo određuje se i naziv člana društva : „ akcionar“ kao član dioničkog društva, dioničar u dioničkom društvu. Dioničarsko društvo je tipično društvo kapitala jer u njemu odlučuje kapital, a ne lična svojstva članova društva. To su otvorena društva jer su akcije prenosive. Zbog toga se personalni sastav članova društva može lako i brzo mijenjati.Dioničko društvo ima glavnicu kapitala koja je podeljena na akcije koje imaju nominalnu vrijednost. Glavnica kapitala obrazuje se unošenjem uloga u društvu. Zbir svih akcija čini osnovni kapital društva.Dioničko društvo posluje pod realnom firmom. Samo izuzetno društvo može da posluje pod firmom dominantnog akcionara.

 

 

 

Osnivanje dioničkog društva
Dioničko društvo mogu da osnuju domaća ili strana pravna lica i fizička lica. Naš zakon nije odredio najmanji broj osnivača ali ih obično ima više osim u slučaju jednopersonalnog društva. Pojam osnivača treba razlikovati od pojma člana društva jer svaki osnivač ne mora da bude i član društva, kao što ni svaki član društva ne mora da bude osnivač. Osnivači su prvi članovi društva ali se kasnije može menjati struktura članstva društva. Dioničko društvo se smatra osnovanim kad se upiše u sudski registar. U sudski registar se upisuju podaci koje sadarži osnivački akt društva uz dokumentaciju. Postoje dva načina osnivanja akcionarskog društva. To su sukcesivno ( postepeno ) i simultano ( istovremeno ) osnivanje. Sukcesivno osnivanje dioničkog društva je takav način osnivanja u kojem se upućuje javni poziv trećim licima. Dioničko društvo koje se osniva na ovaj način mora imati najmanje dva osnivača. Simultano osnivane dioničkog društva je takav način osnivanja u kojem osnivači otkupljuju sve akcije prilikom osnivanja bez upućivanja javnog poziva za upis i uplatu akcija. Simultanim osnivanjem obično se osniva dioničko društvo sa manjim brojem osnivača kojih u našem pravu može biti 50, a može da bude i samo jedan.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese