Odlomak

UVOD

Iako je matematika u potpunosti apstraktna nauka, njen razvoj je velikim delom uslovljen njenom primenom. Na primer, u doba industrijske revolucije  i pojave velikog broja mehaničkih mašina došlo je do velikog procvata matematičke analize, jer je ona bila u stanju da rešava optimizacione probleme koji su se javili pri radu sa takvim mašinama.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Skripte

Komentari