Odlomak

Predgovor
U Diskretnu matematiku spadaju one oblasti matematike, čiji su predmet proučava a strukture i relacije definisane uglavnom na konačnim ili prebrojivim skupovima, kao što su Logika, Teorija brojeva, Algebra, Kombinatorika, Teorija grafova, Teorija kodova ili odre đeni delovi Verovatnoć e. Diskretna matematika predstavlja matematičku osnovu svih računarskih nauka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Matematika

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese