Odlomak

UVOD

Organizacioni sistemi su, po pravilu, veoma složeni, a pred njima se postavljaju i sve složeniji zahtevi.

Nosiocima funkcije upravljanja takođe se postavljaju sve složeniji zadaci, koje mogu da ispune samo ljudi koji za to imaju odgovarajuću kvalifikaciju, tj. profesionalni menadžeri.

Aktivnosti profesionalnih menadžera predstavljaju skup znanja, veština, delovanja, koja se koriste u regulisanju ponašanja organizacionih sistema.
Sve te aktivnosti imaju zajednički naziv menadžment i predstavljaju okosnicu organizacione strukture preduzeća.

Menadžment predstavlja veoma kompleksnu aktivnost i može da se posmatra kao: veština upravljanja, teorija o upravljanju i kao upravljačka struktura.

Samo preduzeće sa kvalitetnim i efikasnim menadžmentom može zadržati svoju konkurentsku poziciju, rasti i razvijati se.

 

1.    DIZAJN ORGANIZACIJE I ORGANIZACIONIH STRUKTURA

Organizacija je šema odnosa- velikog broja isprepletanih, jednovremenih odnosa putem kojih ljudi prema upustvima menadžera ostvaruju zajedničke ciljeve.

Ovo ciljevi su proizvod procesa donošenja odluka, o čemu je bilo reči o planiranju. Tipično je da su ciljevi koji menadžeri razvijaju u toku planiranja ambiciozi, dugotrajni i otvoreni za doradu.

Članovima organizacije je potreban stabilan, razumljiv okvir unutar kog mogu da rade u sadejstvu kako bi ostvarili ciljeve organizacije. Proces organizovanja trazi od menadžmenta da donosi odluke u vezi s izradom takvog okvira kako bi organizacija odrzala duži period.

U trnutku kada započinju proces organizovanja , menadžeri moraju da uzmu u obzir dva tipa faktora. Prvo moraju da odrede svoje ciljeve za organizaciju i strateške planove za realizaciju ovih ciljeva kao i kakve su sposobnosti organizacije da sprovede ove strateške planove.

Istovremeno menadžeri moraju da se koncetrišu i na ono što se trenutno zbiva i šta ce se najverovatnije desiti u narednom periodu u pogledu okruženja organizacije.

Tamo gde se ova dva tipa faktota- planovi i okruženje- ukrstaju, menadžeri donose odluku koja ce usaglasiti ciljeve, strateške planove i mogućnosti kompanije s faktorima okruženja.

Ovaj prvi korak u pravcu organizacije, koji je logičan nastavak planiranja , jeste proces stvaranja dizajna organizacije. Specifična šema koju menadžeri kreiraju tokom ovog procesa jeste organizaciona struktura.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese